Generelle Oddsregler

Generelle Oddsregler

 Alle spill (bets) som godkjennes av esportsbetting.com er underlagt følgende regler, samt lisensbetingelser der disse måtte gjelde:

 • esportsbetting.com forbeholder seg rettigheten til å kansellere et hvilket som helst spill som er gjort på åpenbar «for god» odds, ombyttet odds eller spill som er gjort etter at en kamp/hendelse har startet.
 • esportsbetting.com forbeholder seg rettigheten til å nekte, begrense eller limitere et hvilket som helst spill.
 • Spill resulteres først etter at kampen/hendelsen er ferdig og endelig.
 • Vinneren av en kamp/hendelse avgjøres på den samme datoen som kampen/hendelsen avsluttes. Esportsbetting.com anerkjenner ikke protesterte eller ugyldig-gjorte avgjørelser i forbindelse med spillet. Resulteringen av en kamp/hendelse som suspenderes etter konkurransen startet avgjøres i henhold til esportsbetting.com regler for den aktuelle idretten;
 • Ingen personer under 18 år har lov til å spille hos oss;
 • Alle regler, reguleringer og utbetalinger på denne nettsiden kan bli endret og oppdatert av esportsbetting.com uten forvarsel. Alle endringer og oppdateringer blir lagt ut på esportsbetting.com nettside;
 • Maksgrenser for spill på alle sportsbegivenheter vil bli bestemt av esportsbetting.com og sidde kan endre seg uten at skriftlig varsel blir gitt. Esportsbetting.com forbeholder seg også rettighetene til å justere innsatsgrenser på individuell basis.
 • Spilleren er ene og alene ansvarlig for transaksjonene på sin konto. Vennligst se over og bekreft dine spill og sjekk at det ikke er gjort noen feil før du sender inn dine spill. Når en transaksjon er fullført, kan den ikke endres. Esportsbetting.com tar ikke ansvar for manglende eller dupliserte spill gjort av spilleren og esportsbetting.com vil ikke gjøre endringer på spillet fordi spillet mangler eller er duplisert. Spilleren kan se og gå gjennom sine transaksjoner i «Min Oddskonto» på nettsiden etter hver økt for å se om alle spillene ble godkjent.
 • I tilfelle uoverensstemmelser, må spilleren melde ifra innen 7 dager etter at det aktuelle spillet er avgjort. Ingen krav vil bli ettergitt etter denne tidsfristen. Spilleren er selv ansvarlig for samtlige transaksjoner på kontoen sin.
 • Alle kontobalanser og transaksjoner vises i den valutaen spilleren valgte da kontoen ble åpnet.
 • Gevinster kalkuleres alltid i henhold til Europeisk Odds. Vennligst merk at konvertering til britisk odds, kan det oppstå små avvik, da enkelte odds ikke kan oversettes direkte til britisk brøk. I slike tilfeller viser vi nærmeste odds-brøk.
 • Esportsbetting.com forbeholder seg rettigheten til å stenge en hvilken som helst konto uten å gi beskjed om dette på forhånd og overføre balansen til hovedkontoen.
 • I tilfelle forskjeller mellom den engelske versjonen av disse reglene og en hvilken som helst annen versjon (for eksempel den norske), er det alltid den engelske versjonen som er korrekt.
 • Multispill: Vi aksepterer opptil 10 kamper/utfall per kupong. Hvis flere utfall er avhengige av hverandre, for eksempel Chelsea til å vinne Premier League kombinert med Chelsea til å vinne siste ligakamp, vil disse spillene bli kansellert.
 • Alle systemspill teller ikke mot omsetningskravet til bonuser.
 • Live Score oppdateringer er kun ment som veiledning. Esportsbetting.com er ikke ansvarlig for eventuelle feil.
 • Esportsbetting.com forbeholder seg rettigheten til å kansellere alle spill, hvis utfallet allerede er bestemt eller hvis oddsen ikke har endret seg korrekt grunnet en teknisk feil.
 • Esportsbetting.com forbeholder seg rettigheten til å kansellere alle spill der utfallet har blitt endret som følge av poengtrekk, håndheving av regelverk eller andre tilfeller der noe annet enn de normale resultatene for kampen/konkurransen blir gjort gjeldene.
 • Alle spill resulteres i henhold til informasjonen gitt av den offisielle arrangøren av konkurransen. I tilfelle kamper/hendelser utenfor offisielle turneringer, resulteres spillene i henhold til informasjonen som gis.
 • Når to eller flere deltagere havner likt i en konkurranse og uavgjort ikke tilbys som marked, gjelder Dead Heat-regelen. Spillerens innsats fordeles på antallet deltagere som delte plasseringen og deretter blir gjeldende innsats på vinneren betalt ut og resterende resultert som tap.

Topp

Fotball

 • Start-tidspunkt og datoer som på nettsiden er kun en indikasjon og vi gir ingen garantier for at informasjonen er korrekt. Hvis en kam blir utsatt, vil alle spill være gyldige i 48 timer etter opprinnelig avspark. Hvis vi mottar informasjon om at kampen skal spilles etter 48 timer har gått, vil alle spill på kampen bli annullert.
 • Hvis en kamp blir utsatt til et tidspunkt innenfor 48 timer etter opprinnelig kampstart og blir utsatt igjen, vil alle spill være gyldige såfremt det nye kamptidspunktet er innenfor en ny 48 timers-grense. Spill blir ikke annullert før kampen har blitt utsatt til et tidspunkt som er etter 48 timer etter det nye kamptidspunktet.
 • Spill på utfallet av kamper resulteres basert på to omganger á et forhåndsbestemt antall minutter, samt tilleggstiden dommeren velger å legge til for å kompensere for skader og andre avbrudd i spillet. Det inkluderer ikke ekstraomganger eller straffespark-konkurranser hvis det ikke er spesifisert. Noen ganger blir ungdomskamper, vennskapskamper eller andre kamper spilt over noe annet enn omganger á 45 minutter.
 • Hvis en kamp blir satt i gang, men avbrutt før full tid og ikke fullført samme dag, blir alle spill på utfallet av kampen annullert og alle innsatser ført tilbake til spillernes kontoer.
 • Hvis en kamp blir avbrutt før full tid, blir alle spill som allerede er avgjort resultert som normalt.
 • Målscorer Når som helst: Du får ikke tilbake innsatsen hvis spilleren du har valgt ikke starter kampen. Selvmål teller ikke, med mindre det er et alternativ.
 • Første målscorer: Du får ikke tilbake innsatsen hvis spilleren du har valgt ikke starter kampen. Selvmål teller ikke, med mindre det er et alternativ.
 • Siste målscorer: Du får ikke tilbake innsatsen hvis spilleren du har valgt ikke starter kampen. Selvmål teller ikke, med mindre det er et alternativ.
 • Neste målscorer: Alle spillere som har deltatt i kampen siden avspark eller siden forrige mål er gyldige valg. Hvis det av en eller annen grunn er en spiller som ikke var listet som scorer, vil alle spill på listede spillere stå. Selvmål teller ikke, med mindre det er et alternativ.
 • Første lag til å score: Hvis en kamp avbrytes, vil spill stå dersom det allerede er scoret mål før kampen ble avbrutt. Ekstraomganger teller ikke for dette markedet.
 • Tidspunkt for første mål: Spillene blir resultert i henhold til når målet faktisk ble scoret basert på offisielle kilder.
 • Siste lag til å score: Hvis en kamp avbrytes, vil spill stå dersom det allerede er scoret mål før kampen ble avbrutt. Ekstraomganger teller ikke for dette markedet.
 • Førstemann til X mål: Resulteres etter hvilket lag som klarer å score X mål først. Hvis en kamp avbrytes, vil alle spill annulleres med mindre et lag greide å score X mål før kampen ble avbrutt.
 • Begge lag til å score: Basert på hvorvidt begge lagene scorer i en match.
 • Lag X til å score over/under: Basert på det totale antallet mål et lag scorer i en kamp. Mål i ekstraomganger teller ikke.
 • Antall mål: Spill på antall mål inkluderer selvmål.
 • Intervallmarkeder (tidsintervaller): Målmarkeder resulteres basert på tidspunktet ballen krysser linja, ikke når ballen sparkes. Cornerintervall-markeder resulteres basert på når corneren tas, ikke når corneren gis. Ekstraomganger er ikke inkludert.
 • Scorer i begge omganger: Ja/Nei-spill på om et lag/lagene scorer i begge omganger.
 • Å vinne mot null: Et lag vinner kampen og holder buret rent.
 • Vinnermargin: Baseres på resultatet av kampen. Lagene blir gitt varierende vinnermarginer og det vil være det endelige sluttresultatet som blir tellende.
 • Å vinne én omgang: Et lag må vinne minimum én av to omganger for at dette spillet skal gå inn.
 • Å vinne begge omganger: Et lag må score flere mål enn motstanderen i begge omgangene.
 • Å snu kampen og vinne: Et lag må ligge under på et hvilket som helst tidspunkt i kampen, men deretter snu kampen og vinne etter 90 minutter.
 • Cornere Over/Under: Baseres på en spesifikk linje for over/under et gitt antall cornere tatt i kampen. Ekstraomganger teller ikke.
 • Antall cornere: Baseres på det totale antallet cornere tatt i en kamp.
 • Førstemann til X cornere: Resulteres etter hvilket lag som når et gitt antall cornere tatt først. I tilfelle kampen avbrytes før 90 minutter er spilt, voides (annulleres) alle spill, med mindre et lag har nådd X antall cornere før den tid.
 • Tidspunkt for neste mål for laget: Resulteres etter tidspunktet gitt av den offisielle kampkilden for det første/neste målet scoret.
 • Antall kort over/under: Resulteres med referanser til alle tilgjengelige beviser på kort vist i løpet av 90 minutter. Alle kort som gis etter at dommeren har blåst av for full tid, teller ikke i dette spillet. Kort som gis til spillere som ikke spiller kampen i øyeblikket kortet gis, teller ikke. Et rødt kort teller som 2 kort. Hvis en spiller får 2 gule kort som dermed betyr rødt kort, teller det som 3 kort for spilleren. Dette er det maksimale antallet kort en spiller kam få i kampen.
 • Antall kort for et lag over/under: Resulteres med referanser til alle tilgjengelige beviser på kort vist i løpet av 90 minutter. Alle kort som gis etter at dommeren har blåst av for full tid, teller ikke i dette spillet. Kort som gis til spillere som ikke spiller kampen i øyeblikket kortet gis, teller ikke. Et rødt kort teller som 2 kort. Hvis en spiller får 2 gule kort som dermed betyr rødt kort, teller det som 3 kort for spilleren. Dette er det maksimale antallet kort en spiller kan få i kampen.
 • Kort-poeng: Resulteres med referanser til alle tilgjengelige beviser på kort vist i løpet av 90 minutter. Alle kort som gis etter at dommeren har blåst av for full tid, teller ikke i dette spillet. Kort som gis til spillere som ikke spiller kampen i øyeblikket kortet gis, teller ikke. Et gult kort teller 10 poeng, et rødt kort teller 25 poeng. Hvis en spiller får 2 gule kort som dermed betyr rødt kort, teller det som 35 kortpoeng for spilleren. Dette er det maksimale antallet kortpoeng en spiller kan få i kampen.
 • Omgang med flest cornere: Resulteres i henhold til antallet cornere tatt i hver omgang. Omgangen med flest cornere tatt vinner.
 • Antall cornere for et lag: Resulteres i henhold til antallet cornere et lag tar.
 • Siste corner: Hvilket lag får ta den siste corneren.
 • Smultring (Clean Sheet): Laget slipper ikke inn mål i kampen.
 • Flest cornere: Laget som tar flest cornere i kampen vinner.
 • Neste corner: Hvilket lag får tatt den neste corneren, basert på antall cornere på det tidspunktet spillet blir akseptert.
 • Kampspill og totaler: Kombinerer 1X2 og over/under: Spill på dette markedet vinner kun når begge markedene går inn.
 • Rødt kort: Vil det vises ett eller flere røde kort i kampen? Alle kort vist etter at sluttsignalet har gått, teller ikke. Kort gitt til noen som ikke spiller kampen, teller ikke.
 • Cornere oddetall/partall: Totalt antall cornere tatt er oddetall eller partall.
 • Antall cornere lag over/under: Resulteres i henhold til det totale antallet cornere et lag tar. Ekstraomganger teller ikke.
 • Til straffespark-konkurranse: Vil kampen gå til straffespark-konkurranse?
 • En innbytter til å score: Vil en innbytter score et mål?
 • Antall kort: Resulteres med referanser til alle tilgjengelige beviser på kort vist i løpet av 90 minutter. Alle kort som gis etter at dommeren har blåst av for full tid, teller ikke i dette spillet. Kort som gis til spillere som ikke spiller kampen i øyeblikket kortet gis, teller ikke. Et rødt kort teller som 2 kort. Hvis en spiller får 2 gule kort som dermed betyr rødt kort, teller det som 3 kort for spilleren. Dette er det maksimale antallet kort en spiller kan få i kampen.
 • Gule kort oddetall/partall: Resulteres med referanser til alle tilgjengelige beviser på kort vist i løpet av 90 minutter. Alle kort som gis etter at dommeren har blåst av for full tid, teller ikke i dette spillet. Kort som gis til spillere som ikke spiller kampen i øyeblikket kortet gis, teller ikke.
 • Første lag til å få kort: Hvilket lag får det første kortet i kampen? Alle kort som gis etter at dommeren har blåst av for full tid, teller ikke i dette spillet. Kort som gis til spillere som ikke spiller kampen i øyeblikket kortet gis, teller ikke.
 • Selvmål: Vil det scores et eller flere selvmål i kampen?
 • Seiersmetode: Resulteres i henhold til hvilket stadium i kampen selve kampen avgjøres. For eksempel, etter ordinær tid, etter ekstraomganger, etter straffespark-konkurranse.
 • Omgang med flest mål: Omgangen med flest totale mål vinner.

Topp

Tennis

 • I tilfelle en spiller gir seg og påfølgende walk over vil alle spill som ikke allerede er avgjort voides.
 • Match betting: Alle spill på match vinner voides hvis en spiller gir opp eller blir diskvalifisert. Kampen må fullføres helt for at spillet skal stå.
 • Spill på sett: Hvis en tennismatch ikke fullføres fordi en spiller trekker seg, eller grunnet diskvalifikasjon blir alle spill som ikke kan resulteres med det daværende resultatet voidet (annullert).
 • Utsettelse eller avbrudd: Hvis en tennismatch fullføres, blir alle spill resultert som vanlig. En utsettelse av start-tidspunkt påvirker ikke spillene, ei heller et avbrudd i spillet såfremt matchen settes i gang igjen og fullføres.
 • I tilfelle en kamp ikke spilles til det oppsatte antall sett og kampen blir avkortet av turneringsledelsen, blir spilleren som leder ifølge informasjonen fra offisielle kilder/ turneringsledelsen erklært som vinner av kampen. For eksempel: En match er oppsatt til best av 5 sett, men kun 3 sett spilles grunnet dårlig vær. Lederen etter 3 sett blir da erklært som vinner av kampen.
 • Tie Break: Spill resulteres i henhold til hvorvidt det blir spilt tie-break på slutten av settet. Tie-break som forekommer grunnet at turneringsreglene sier at en match med et uavgjort sett-resultat, teller ikke.
 • Game-resultat: Spill resulteres etter det nøyaktige resultatet av gamet – om serveren vinner eller om serven blir brutt.
 • Game til deuce: Vil resultatet bli 40-40 i et game?
 • Games over/under: Resulteres i henhold til totalt antall games spilt i en match. Hvis det siste settet avgjøres gjennom kun et tie-break, vil det telle som ett game.
 • Games over/under per spiller: Resulteres etter hvor mange games en gitt spiller vinner i løpet av matchen.
 • Til å vinne minst ett sett: Resulteres etter hvorvidt en gitt spiller vinner minst ett sett i matchen.
 • Førstemann til X games: Resulteres etter hvilken av spillerne som først når et spesifisert antall games i et spesifisert sett.
 • Førstemann til X poeng: Resulteres etter hvilken av spillerne som først når et spesifisert antall poeng i et spesifisert game i et spesifisert sett.
 • Match handicap: Resulteres etter hvor mange games hver spesifiserte spiller har vunnet i løpet av kampen.
 • Til å holde serven: Vil spilleren vinne egen serve i i et spesifisert game og sett?
 • Totale serve-brudd: Hvor mange serve-brudd blir det totalt i et sett eller match?
 • Vinnermargin: Resulteres etter differansen mellom totalt antall games vunnet av vinneren kontra taperen.
 • Dobbelresultat: Resulteres etter hvilken spiller som vinner første sett og hvilken vinner som vinner matchen.

Topp

Amerikansk fotball

 •  Alle spill, bortsett fra spill på 1X2 og spesifiserte omganger eller quarters, inkluderer overtid.
 • I tilfelle en kamp bli avbrutt eller utsatt, blir alle spill voidet, med mindre kampen fullføres i den samme ukentlige oppsetningen NFL opprinnelig oppgav. Alle spill der utfallet allerede er gitt før kampen avbrytes, resulteres som normalt.

Topp

Ishockey

 • Med mindre annet er spesifisert, gjelder alle spill kun for ordinær tid og inkluderer dermed ikke sudden-death eller straffeslag. For eksempel: Sparta og Stjernen spiller 3-3 etter ordinær tid og kampen går til sudden-death. Sparta vinner. Det endelige resultatet som blir resultert er Sparta 3, Stjernen 3.
 • Straffeslag regnes som en del av overtid/sudden-death. Hvis kampen går til straffeslag, blir vinneren kreditert med et ekstra mål. For eksempel: Dynamo og CSKA spiller 2-2 etter sudden-death og kampen går til straffeslag. Dynamo vinner etter straffer. For våre linjer som matcher «Dynamo inkludert OT» vs. «CSKA inkludert OT» blir spillet resultert som Dynamo 3, CSKA 2.
 • Minimum tid spilt for resultering: Spill resulteres som full tid (inkludert overtid) såfremt det offisielle kampuret har nådd 55.00. Hvis kampen avbrytes etter 55.00, blir alle spill resultert i henhold til stillingen på det daværende tidspunktet, med mindre kampen ikke fullføres samme dag.
 • Hvis en kamp avbrytes før det offisielle kampuret har nådd 55.00 og ikke spilles til minimum 55.00 innen 48 timer, blir alle spill der utfallet er klar resultert som vinnere eller tapere. Alle spill der utfallet ikke har blitt bestemt voides (annulleres).

Topp

Håndball

 •  Alle spill resulteres i henhold til stillingen ved full tid. Ekstraomganger teller ikke, med mindre det er spesifisert.
 • Start-tidspunkt og datoer på nettsiden vår er kun en indikasjon og det er ikke garantert korrekt. Hvis en kamp utsettes, blir alle spill kjent gyldige dersom kampen spilles innen 48 timer etter opprinnelig start-tid. Hvis vi mottar informasjon om at kampen skal spilles etter disse 48 timene, vil alle spill på kampen voides (annulleres).
 • Hvis stedet for en kamp endres, vil spill på kampen fortsatt gjelde dersom hjemmelaget fortsatt er satt opp som hjemmelag. Dersom hjemmelag og bortelag reverseres, blir alle spill på kampen voidet (annullert).

Topp

Basketball

 •  Minimum tid spilt for resultering: Spill resulteres i henhold til det endelige resultatet (inkludert ekstraomganger) såfremt det offisielle matchuret har nådd 43.00 for NBA-matcher og 35.00 for andre matcher. Hvis kampen avbrytes etter 43.00 eller 35.00 på klokka i henhold til reglene for ligaen, blir alle spill resultert i henhold til resultatet på det daværende tidspunktet, med mindre kampen fullføres innen 48 timer etter opprinnelig start-tidspunkt.
 • Alle spill resulteres etter det endelige resultatet, inkludert overtid/ekstraomganger, bortsett fra 1X2, spill på spesifikke omganger, eller quarters som resulteres etter ordinær tid, såfremt det har gått den gitte minimumstiden over. Hvis en match blir avbrutt etter at minimumstiden er fullført og ikke fullføres innen 48 timer, resulteres spillet i henhold til resultatet på det daværende tidspunktet. Det spiller ingen rolle om kampen fullføres på et senere tidspunkt.
 • Hvis en match avbrytes før minimumstiden er nådd og ikke fullføres innen 48 timer etter opprinnelig start-tid, blir alle spill voidet og alle penger refundert, bortsett fra spill der utfallet allerede er bestemt.
 • Start-tidspunkt og datoer på nettsiden vår er kun en indikasjon og det er ikke garantert korrekt. Hvis en kamp utsettes, blir alle spill kjent gyldige dersom kampen spilles innen 48 timer etter opprinnelig start-tid. Hvis vi mottar informasjon om at kampen skal spilles etter disse 48 timene, vil alle spill på kampen voides (annulleres).
 • Hvis en kamp omrammes til innen 48 timer av sin opprinnelige start-tid og deretter utsettes igjen, vil alle spill på kampen være gyldige dersom omrammes til et tidspunkt innen ytterligere 48 timer. Spill vil ikke bli voidet med mindre en kamp omrammes til et tidspunkt utenfor 48 timers-rammen av det seneste kamp-tidspunktet.
 • Disse reglene gjelder både for college- og profesjonell basketball.
 • NBA resultater bli resultert i henhold til statistikk fra NBA.com.
 • NCAA Basketball-resultater resultertes i henhold til statistikk fra ncaa.com.
 • Quarter med flest poeng: I hvilket quarter scores det flest poeng?
 • Half med flest poeng: I hvilken omgang (half) scores det flest poeng?
 • Til å gå til overtid: Vil matchen gå til overtid?
 • Førstemann til X poeng: Hvilket av lagene scorer X poeng først?
 • Vinnermargin: Hva blir den nøyaktige seiersmarginen mellom lagene når matchen er ferdig, inkludert overtid?
 • Lag til å score over/under: Resulteres i henhold til det totale antallet poeng et gitt lag scorer.
 • Lag oddetall/partall: Resulteres i henhold til hvorvidt det totale antallet poeng er oddetall eller partall.
 • Siste lag til å score: Hvilket lag blir det siste til å score i matchen?
 • Første lag til å score: Hvilket lag blir det første til å score i matchen?
 • Halvtid/Fulltid: Resulteres i henhold resultatet til pause og resultatet til fulltid. Begge må være korrekt for at spillet skal vinne.
 • Hvilket lag vinner tip-off (oppkastet): Hvilket lag får ballen først?
 • Over/Under spillerpoeng: Resulteres i henhold til hvor mange poeng en gitt spiller scorer.

 Topp

Baseball:

 •  For at spill på totale runs (over/under) skal gjelde, må kampen inneholde minst 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder). Hvis kampen avsluttes eller avbrytes i ekstra-inningene, vil resultatet bestemmes av resultatet etter den siste fullførte inningen, med mindre hjemmelaget scorer utligning, eller tar ledelsen i den siste halvdelen av inningen. I et slikt tilfelle vil resultatet bestemmes av resultatet på tidspunktet kampen ble avsluttet.
 • For resultering av Hvem vil vinne kampen-spill, er resultatet av en kamp offisielt etter at det er spilt minst 5 inninger (4,5 hvis hjemmelaget leder). Hvis kampen avsluttes eller avbrytes, vil resultatet bestemmes av resultatet etter den siste fullførte inningen, med mindre hjemmelaget scorer utligning, eller tar ledelsen i den siste halvdelen av inningen. I et slikt tilfelle vil resultatet bestemmes av resultatet på tidspunktet kampen ble avsluttet. Alle penger refunderes hvis hjemmelaget utligner og kampen deretter avbrytes.
 • Alle spill voides (annulleres) dersom kampen ikke går av stabelen på det oppgitte datoen. Alle spill resulteres i henhold til informasjonen gitt av de offisielle organisatorene av kampen på det tidspunktet kampen avsluttes eller avbrytes for siste gang på det oppgitte start-tidspunktet.
 • Spill på baseball gjelder uansett hvilken pitcher som starter kampen.
 • I tilfelle «Double Header» (dobbeltkamp) mellom lag A og lag B og esportsbetting.com kun legger ut odds på lag A vs lag B kun for en kamp, uten å spesifisere om dette gjelder kamp 1 eller kamp 2, skal oddsen gjelde for kamp 1. Hvis kamp 1 har startet, gjelder oddsen for kamp 2.
 • MLB Props Rules: For spill på props – kampen må spilles i minst 9 inninger (8,5 hvis hjemmelaget leder) for at spillene skal være gyldige.
 • MLP Props resulteres i henhold til resultatene fra www.MLB.com.

Topp

Volleyball

 • Start-tidspunkt og datoer på nettsiden vår er kun en indikasjon og det er ikke garantert korrekt. Hvis en kamp utsettes, blir alle spill kjent gyldige dersom kampen spilles innen 48 timer etter opprinnelig start-tid. Hvis vi mottar informasjon om at kampen skal spilles etter disse 48 timene, vil alle spill på kampen voides (annulleres).
 • Hvis stedet for en kamp endres, vil spill på kampen fortsatt gjelde dersom hjemmelaget fortsatt er satt opp som hjemmelag. Dersom hjemmelag og bortelag reverseres, blir alle spill på kampen voidet (annullert).

Topp

Snooker

 • I tilfelle en spiller trekker seg, eller diskvalifiseres blir alle markeder som ikke allerede er avgjort voidet (annullert).
 • I tilfelle re-rack, blir resulteringen stående dersom utfallet var avgjort før re-racken.
 • Ingen «fouls» eller «free balls» teller i resulteringen av «antall senket av en farge» markeder.
 • I tilfellet en frame startes, men ikke avsluttes, blir alle frame-markeder voidet, dersom utfallet ikke var bestemt allerede.

Topp

Boksing/MMA

 • Når kamp-bjellen ringes for første runde, er kampen å anses for offisiell i forbindelse med spill på kampen, uansett oppsatt tid og tittel.
 • Alle kamper som ender i «no contest» vil bety at pengene spilt på kampen refunderes.
 • Hvis et marked på en kamp inkluderer uavgjort som en mulighet og matchen ender uavgjort, vil spill på uavgjort betales ut og spill på noen av fighterne resulteres som tap. Hvis markedet kun tilbyr spill på de to fighterne, der spill på uavgjort ikke tilbys, eller er tilbudt som et separat marked og kampen ender uavgjort, vil spill på fighterne refunderes.
 • Over/under (totalt)-markedet på en kamp gjelder det totale antall fullførte runder. Halvveis-merket i en treminutters runde er nøyaktig 1 minutt og 30 sekunder inn i runden. Ergo vil 9,5 runder være 1 minutt og 30 sekunder inn i den 10. runden. Halvveis-merket i en 2 minutters runde vil være 1 minutt inn i runden. Halvveis-merket i en 5 minutters runde vil være 2 minutter og 30 sekunder inn i runden.
 • Spill resulteres basert på det offisielle resultatet ringside. Resultatene er ikke offisielle i forbindelse med spill på kampen før de har blitt verifisert av dommerne på stevnet. Offisielle eller uoffisielle annulleringer, eller omgjøringer av et resultat på bakgrunn av klage, suspensjon, søksmål, dopingtest eller en annen årsak vil ikke hensyntas i forbindelse med spill på kampen.
 • Med mindre annet er spesifisert, må kampen avholdes innen 30 dager etter det oppsatte start-tidspunktet for at spill på kampen skal gjelde.

Topp

Bandy

 • Med mindre annet er spesifisert, gjelder alle spill for ordinær tid og inkluderer ikke ekstraomganger. I turneringer hender det at vi legger til et nytt marked, for eksempel Å vinne i ekstraomganger, da gjelder også straffeslag.
 • Spilletid: Hvis formatet på en match endres av en hvilken som helst grunn, for eksempel fra 2 x 45 minutter til 3 x 30 minutter, gjelder alle spill, dersom det ikke gjelder spill på kun den første eller andre omgangen.
 • Hvis stedet for en kamp endres, vil spill på kampen fortsatt gjelde dersom hjemmelaget fortsatt er satt opp som hjemmelag. Dersom hjemmelag og bortelag reverseres, blir alle spill på kampen voidet (annullert).

Topp

Innebandy

 • Alle spill resulteres i henhold til stillingen ved full tid. Ekstraomganger eller sudden-death teller ikke, med mindre det er spesifisert.
 • Hvis en kamp avbrytes før full tid og ikke fullføres innen 48 timer, blir spill på kampen voidet (annullert) og alle innsatser returnert, bortsett fra spill som allerede er avgjort.
 • Hvis en kamp blir utsatt, uansett årsak, vil alle spill på kampen voides og alle innsatser refunderes.

Topp

Dart

 • I tilfelle en match ikke fullføres, blir alle spill void (annullert).
 • «Bullseye» teller som rød utgangsfarge.

Topp

Futsal

 • Med mindre annet er spesifisert, blir alle kamper resultert etter kun ordinær tid. Det inkluderer to omganger, pluss tilleggstid. Det inkluderer ikke ekstraomganger eller straffespark-konkurranser med mindre det er spesifisert.
 • Start-tidspunkt og datoer på nettsiden vår er kun en indikasjon og det er ikke garantert korrekt. Hvis en kamp utsettes, blir alle spill kjent gyldige dersom kampen spilles innen 48 timer etter opprinnelig start-tid. Hvis vi mottar informasjon om at kampen skal spilles etter disse 48 timene, vil alle spill på kampen voides (annulleres).

Topp

Poker

 •  For Outright/H2H-spill, må deltakere starte i begivenheten for at spillet skal gi action.
 • Spillet blir voidet hvis ingen av spillerne i H2H spillet når dag 2 av turneringen.

Topp

Curling

 • Med mindre annet er spesifisert, er ekstra ends (ekstraomganger) alltid inkludert i forbindelse med spill på kampen.
 • For at et spill skal være gyldig, må minst 6 ends (omganger) fullføres.
 • Det endelige resultatet i en kamp er resultatet som rapporteres av turneringsledelsen. Esportsbetting.com respekterer alle turneringers resultatregler angående oppgitte kamper (når et lag gir seg).

Topp

Bordtennis

 • I tilfelle en kamp starter, men ikke avsluttes av en hvilken som helst årsak, blir alle spill der utfallet allerede er avgjort resultert som vinnere og tapere. Alle spill der utfallet ikke var avgjort blir voidet (annullert).
 • Spill på sett (korrekt resultat) refererer til det korrekte sluttresultatet i antall sett til hver spiller.
 • I tilfelle lagmatcher – i tilfelle to spillere blir satt opp mot hverandre mer enn én gang, teller kun det første resultatet.

Topp

Gælisk sport

 • Outrights/Vinnerspill: Tipp på laget som vinner turneringen
 • Alle markeder er basert på kun full tid (inkludert tilleggstid). Ekstraomganger teller ikke, med mindre det er spesifisert.
 • Hvis et av lagene ikke spiller, voides spillene.
 • I tilfelle en kamp starter, men ikke avsluttes av en hvilken som helst årsak, blir alle spill der utfallet allerede er avgjort resultert som vinnere og tapere. Alle spill der utfallet ikke var avgjort blir voidet (annullert).
 • Alle kamper som utsettes til en annen dag – spill voides (annulleres).
 • Hvis stedet for en kamp endres, vil spill på kampen fortsatt gjelde dersom hjemmelaget fortsatt er satt opp som hjemmelag. Dersom hjemmelag og bortelag reverseres, blir alle spill på kampen voidet (annullert).
 • Alle spill resulteres kun i henhold til resultatene fra GAA (Gaelic Athletics Association). 

Topp

Vintersport

Generelt

 • Hvis et renn/event blir utsatt (f.eks. grunnet dårlig vær) vil alle spill bli stående fram til eventet avholdes. Hvis eventet blir lagt til et annet sted, vil alle singelspill annulleres (voides) og innsatsen refunderes. Multispill som påvirkes vil bli rekalkulert og dermed ekskludere det aktuelle spillet.
 • Med mindre annet er nevnt, spilles det på en såkalt ‘all-in’-basis. (Ingen tilbakebetaling på utøvere som ikke starter).
 • Utbetalinger baseres på pallplasseringer.
 • I tilfellet delte plasseringer, vil alle spill resulteres i henhold til Dead-Heat-regelen.
 • Skihopp: Alle spill annulleres (voides) hvis konkurransen flyttes til en bakke med en annen størrelse.
 • Head-to-Head og puljespill
 • Utfor og Super-G: Alle løperne må forlate start og minst én utøver må fullføre rennet for at spillene blir stående. Hvis alle løperne kjører ut, blir spillet annullert (voidet).
 • Slalåm og Storslalåm: Alle løperne må forlate start og minst én utøver må fullføre rennet for at spillene blir stående.
 • Kombinert: Begge hopperne og langrennsløperne må starte både den 1. og 2. delen av konkurransen for at Head-to-Head-spillet skal gjelde. Alle hoppere/langrennsløpere må starte den første delen av konkurransen (irrelevant om dette er skihopp eller langrenn) for at puljespillet skal gjelde. Hvis ingen hoppere/langrennsløpere på startlisten fullfører den andre delen av konkurransen, vil alle Head-to-Head- og puljespill annulleres (voides). Alle spill gjelder dersom prøveomgangen blir tellende som hoppresultat.
 • Skihopp: Alle spillere må hoppe i kvalifiseringen for at spillet skal gjelde. Alle spill gjelder dersom kun 1. omgang fullføres og dette blir det offisielle resultatet av rennet. Alle spill annulleres (voides) hvis konkurransen flyttes til en bakke med en annen størrelse.
 • Alle andre Head-to-Head-spill på vinteridretter: Alle skiløpere, lag, skihoppere må forlate startlinjen og minst én deltager må fullføre rennet for at spillet skal gjelde.

Topp

Friidrett

 • Vinner – Spill resulteres i henhold til hvem som vinner konkurransen. Hvis en utøver starter konkurransen, er spillet gyldig, uansett om han/hun fullfører eller blir diskvalifisert.
 • For konkurranser der medaljer deles ut (inkludert OL og VM blant annet): Spillene resultere i henhold til de offisielle medaljeseremoniene. Det tas ikke hensyn til om resultatet endres i ettertid av en hvilken som helst årsak.
 • Head to head: Spillene resulteres i henhold til hvilket lag/utøver som plasserer seg høyest på resultatlisten. Spill på lag/utøvere som ikke starter konkurransen blir voidet (annullert).

Topp

Badminton

 • En kamp må fullføres for at spillet skal være gyldig. I tilfelle en ufullstendig/avbrutt kamp, blir alle spill der utfallet allerede er bestemt resultert som vinnere og tapere. Alle spill der utfallet ikke er bestemt, blir voidet (annullert).
 • Hvem vinner matchen – spill på vinneren av matchen.
 • Poeng handicap – Spill resulteres i henhold til den samlede poengscoren i alle sett i kampen for hver spiller.
 • Poeng over/under – Spill resulteres i henhold til den samlede poengscoren i alle sett i kampen for begge spillerne.
 • Totalt antall sett – Spill resulteres i henhold til det totale antallet sett i kampen.
 • Korrekt resultat – Spill resulteres i henhold til det totale antallet sett i kampen.
 • Hvor mange sett går utover poenggrensen – Hvor mange sett går til ekstrapoeng. Hvert sett må vinnes med minst to poeng uansett resultat. Et sett går utover poenggrensen hvis vinnerens resultat er over 25,5 poeng (førstemann til 25 poeng) i sett 1-4 og over 15,5 (førstemann til 15 poeng) i sett 5. Hvis poengsystemet er forskjellig fra dette formatet, finnes det spesifiserte regler på esportsbetting.com nettside.
 • Hvem vinner X. sett? – Resulteres i henhold til hvilket lag/hvilken spiller som vinner et spesifisert sett.
 • Oddetall/partall – Vil det totale antall sett i kampen være oddetall eller partall?

 Topp

Strandfotball

 • 1X2 – Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid. Ekstraomganger teller ikke.
 • 1X2 Handicap - Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid. Ekstraomganger teller ikke.
 • Over/under - Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid basert på begge lags mål. Ekstraomganger teller ikke.

Topp

Sykling

 • Outright/Vinnerspill: Spill på hvem som vinner rittet/etappen. Spillene er gyldige uansett om syklisten starter eller ei.
 • Head to head: Spill på hvilken rytter som kommer først. Begge må starte løpet, ellers blir spillet voidet (annullert).

Topp

Landhockey

 • 1X2 – Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid. Ekstraomganger teller ikke.
 • Over/under - Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid basert på begge lags mål. Ekstraomganger teller ikke.

Topp

Golf

 • Vinnerspill – Spill på hvem som vinner konkurransen. Så lenge en offisiell vinner kåres, er alle spill gyldige uansett hvor mange hull som har blitt spilt. Alle spill er gyldige uansett om spilleren starter konkurransen eller ei.
 • 2 ball – Spill resulteres i henhold til hvilken spiller som bruker færrest slag i en spesifisert runde. Spillene er gyldige uansett om spillerne går sammen eller ei i den aktuelle runden. Spill voides (annulleres) dersom en eller flere spillere ikke fullfører runden.
 • 3 ball - Spill resulteres i henhold til hvilken spiller som bruker færrest slag i en spesifisert runde. Spillene er gyldige uansett om spillerne går sammen eller ei i den aktuelle runden. Spill voides (annulleres) dersom en eller flere spillere ikke fullfører runden.
 • Turnerings Head to head – Spill på hvilken spiller som plasserer seg høyest i turneringen.

Topp

Motorsport

 • Outrights/Vinnerspill: Spill på hvem som vinner konkurransen/løpet. Spillene er gyldige så lenge det foreligger et offisielt resultat, uavhengig om løpets lengde ble redusert eller ei.
 • Head to head: Spill på hvilket lag/hvilken fører som kommer først over mållinja. Begge må starte konkurransen for at spillet skal være gyldig. Hvis ikke – spill voidet (annullert).
 • 1X2 Speedway – I tilfelle en kamp ikke fullføres, vil spillet stå, såfremt det foreligger et offisielt resultat.

Topp

Pesäpallo

 • 1X2 – Resulteres i henhold til resultatet etter to perioder. Overtid/Ekstraomganger teller ikke.
 • Kampvinner - Resulteres i henhold til resultatet etter Overtid/Ekstraomganger.
 • Over/under - Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid basert på begge lags mål. Ekstraomganger teller ikke.

Topp

Vannpolo

 • 1X2 – Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid. Overtid/Ekstraomganger teller ikke.
 • Handicap - Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid. Overtid/Ekstraomganger teller ikke.
 • Over/under - Resulteres i henhold til resultatet etter ordinær tid basert på begge lags mål. Ekstraomganger teller ikke.

Topp

Squash

 • En kamp må fullføres for at spillet skal være gyldig. I tilfelle en ufullstendig/avbrutt kamp, blir alle spill der utfallet allerede er bestemt resultert som vinnere og tapere. Alle spill der utfallet ikke er bestemt, blir voidet (annullert).
 • Hvem vinner matchen – spill på vinneren av matchen.

Topp

Cricket

 • Alle markeder tar ikke hensyn til super overs dersom det ikke er spesifisert.
 • Twenty 20: Alle oppsatte overs må spilles for at markeder der utfallet ikke er bestemt skal resulteres, med mindre inningene har nådd sin naturlige konklusjon.
 • ODIs: Minimum 90% av alle overs reservert for en inning må være spilt på tidspunktet spillet settes for at markedet skal resulteres med mindre inningene har nådd sin naturlige konklusjon.
 • Hvis en match avbrytes før spillet har startet, blir alle markeder voidet, dersom kampen ikke spilles innen 48 timer etter opprinnelig start-tidspunkt.
 • Hvis matchen er uavgjort og de offisielle turneringsreglene ikke avgjør en vinner, eller hvis turneringsreglene avgjør en vinner ved myntkast eller loddtrekning, blir alle markeder der utfallet ikke allerede er bestemt voidet (annullert).
 • I tilfelle der en over ikke fullføres, vil alle markeder på denne spesifikke overen der utfallet ikke er avgjort, bli voidet (annullert) med mindre inningene har nådd sin naturlige konklusjon, dvs. et lag gir seg, laget kan ikke bruke flere spillere etc.

Topp

Bowling

 • I tilfelle en spiller gir seg eller walk over, blir alle spill voidet dersom ikke utfallet allerede er bestemt.
 • Hvis en kamp blir avbrutt og påbegynt innen 48 timer etter opprinnelig starttid, er alle spill gyldige og resulteres med det endelige resultatet. Ellers blir alle spill der utfalle ikke er avgjort voidet.

Topp

Australsk Fotball

 • Kampvinner – Alle kamper må fullføres for at spillene skal være gyldige.

Topp

Rugby

 •  Start-tidspunkt og datoer på nettsiden vår er kun en indikasjon og det er ikke garantert korrekt. Hvis en kamp utsettes, blir alle spill kjent gyldige dersom kampen spilles innen 48 timer etter opprinnelig start-tid. Hvis vi mottar informasjon om at kampen skal spilles etter disse 48 timene, vil alle spill på kampen voides (annulleres).
 • En kamp må fullføres for at spillet skal være gyldig. I tilfelle en ufullstendig/avbrutt kamp, blir alle spill der utfallet allerede er bestemt resultert som vinnere og tapere. Alle spill der utfallet ikke er bestemt, blir voidet (annullert).

Topp


Fantasy Fotball

Fantasy Premier League

 • Generelt: All resultering baserer seg på resultater fra den offisielle hjemmesiden til Fantasy Premier League (http://fantasy.premierleague.com). Å spille på relaterte spill er ikke tillatt og vil bli voidet (annullert). For eksempel: Sette et H2H spill på Mezut Özil til å vinne sin H2H kombinert med Arsenal til å vinne den samme kampen.
 • Head to Head – begge spillerne må starte sin kamp for at spillet skal være gyldig. Hvis en spiller ikke starter blir spillet voidet. Bonuspoeng er inkludert.
 • Sesong Head to Head – Begge spillere må spille minst 500 minutter i løpet av sesongen, ellers blir spillet voidet.
 • Beste kaptein - kun spillerne som er mulig å spille på telles. Om to eller flere spillere får lik poengsum, gjeldet Dead Heat-regelen. Spillet blir ikke voidet om spilleren ikke starter.
 • Outright/vinnerspill – Kun spillerne på listen teller.

Topp

Fantasy Bundesliga

Generelt

 • All resultering baserer seg på resultater fra www.kicker.de . Å spille på relaterte spill er ikke tillatt og vil bli voidet (annullert). For eksempel: Sette et H2H spill på Marco Reus til å vinne sin H2H kombinert med Dortmund til å vinne den samme kampen.
 • Head to Head – begge spillerne må starte sin kamp for at spillet skal være gyldig. Dead Heat regelen gjelder.

Topp

Esports regler

 • En Match/Kart/Spill anses som ugyldig ved uavgjort (toveis).
 • I de tilfeller der et event starter, men ikke fullføres, vil spillene som ikke er avgjort anses som ugyldige.
 • I de tilfeller der en match avgjøres på grunn av in-play-diskvalifisering av en motstander, vil vinnerspill avgjøres i henhold til resultatet.
 • I de tilfeller der et lag/spiller trekker seg eller diskvalifiseres før matchen startet, vil alle spill/markeder være ugyldig.
 • For handicap, over/under og alle sidespill, må hele matchen spilles for at spillene som enda ikke er avgjort skal stå.
 • Eventuelle ikke-live-spill som er satt etter offisiell starttid, er ugyldige.
 • Offisielle resultater og statistikk brukes til å bestemme utfallet.
 • I de tilfeller der ingen statistikk leveres av det styrende organ, vil uavhengige organer bli brukt til å avgjøre utfallet av spillene.

Counter-Strike: Global Offensive

 • "Defuse bomb" - hvis ingen bombe ble plassert, blir spillet ansett som ugyldig.

Dota 2

 • 1st Aegis "- Evalueringen utføres av laget som har tatt Aegis of the Immortal og ikke den som har drept Roshan.
 • "1st Tower" - Alle metoder som brukes for å ødelegge tårnet vil bli vurdert i evalueringen (enemy & Creep Destroy; Destroy by Deny).
 • "1st Barracks" - Alle metoder for å ødelegge kasernene vil bli vurdert i evalueringen (enemy & Creep Destroy; Destroy by Deny).

League of Legends

 •  "1st inhibitor" - Alle metoder for å ødelegge vil bli vurdert i evalueringen.
 • "1st tower" - Alle metoder for å ødelegge vil bli vurdert i evalueringen.

Topp